REAL-d

Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P | S | T | V
Number of items: 35.

B

Bernáth , Sándor (2008) Az állatgyógyászati oltóanyagok ellenőrzését szolgáló kutatások, különös tekintettel a lúd polyomavírus okozta betegségére és a colostrum lymphocyták abszorbciójára újszülött malacokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Bogár, Lajos (2008) Súlyos betegségek diagnosztikájában alkalmazható új hemoreológiai módszerek klinikai vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Bárdos, György (2008) Nem-specifikus egészségproblémák háttere és lehetséges modelljei. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

C

Cserti, József (2008) Kétdimenziós kvantumrendszerek nanoszerkezetekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

D

Donáth, Péter (2008) Az alapfokú közoktatás "kulcsa": A magyarországi tanítóképzés politikai és társadalomtörténetéhez 1868-1958. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar.

F

Faragó, István (2008) Numerical treatment of linear parabolic problems. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Fiser, András (2008) Fehérje-térszerkezetek homológia modellezése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA SZBK.

G

Gubicza, Jenő (2008) Ultra-finomszemcsés anyagok mikroszerkezeti paramétereinek meghatározása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Gubicza, László (2008) Nem konvencionális közegekben lejátszódó enzimkatalitikus észterezési reakciók vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pannon Egyetem.

H

Herszényi, László (2008) Proteolyticus enzimrendszerek és sejtkinetikai paraméterek vizsgálata emésztőszervi betegségekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Hoffmann, István (2008) A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (A régi magyar helynevek vizsgálatának alapkérdései.). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

J

Jakucs, Erzsébet (2008) Egyes magyarországi erdők ektomikorrhizái. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

K

Kolev, Kraszimir (2008) A trombolízis enzimológiai alapjai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SOTE.

Korbonits, Márta (2008) A hypophysis-működés és az anyagcsere-folyamatok szabályozásának kölcsönhatásai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Korányi, Tamás (2008) A finomító hidrogénezés katalizátorainak aktiválása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Kotschy, András (2008) Fémorganikus reagensek és katalizátorok alkalmazása heterociklusos vegyületek szintézisében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Kálmán, Béla (2008) Napfoltok és napfoltcsoportok szerkezete és fejlődése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet.

Kásler, Miklós (2008) A fej-nyaki tumorok komplex kezelésének lehetőségei. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

L

Langerné Rédei, Mária (2008) A tanulmányi célú mozgás. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Lövei, Gábor (2008) Ecology and conservation biology of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in an age of increasing human dominance. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

M

M.Tóth, Tivadar (2008) Repedezett, metamorf fluidumtárolók az Alföld aljazatában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, -.

Michalkó, Gábor (2008) A turisztikai tér társadalomföldrajzi értelmezésének új dimenziói. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet.

Márialigeti, Károly (2008) A nemtenyésztés diverzitáselemző molekuláris eljárások haszna a környezeti bakteriológiában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

P

Pedryc, Andrzej (2008) Kajszifajták genetikai jellemzése mikroszatellit és S-lókusz polimorfizmus alapján. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BCE.

Pálffy, Géza (2008) Szent István birodalma a Habsburgok közép-európai államában. A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Pávó, József (2008) Szimulációs és rekonstrukciós eljárások örvényáramú, roncsolásmentes anyagvizsgálathoz. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BMGE.

S

Sipos, Pál (2008) Elektrolitok tömény vizes oldataiban képződő hidroxokomplexek és ionpárok egyensúlyai és szerkezete, különös tekintettel az aluminátokra. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Szalma, József (2008) SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (DELIKTUÁLIS) FELELŐSSÉG AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR MAGÁNJOGBAN – különös tekintettel a magyar Ptk újrakodifikálására –. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, -.

Szikszainé Nagy, Irma (2008) A kérdésalakzatok retorikája és stilisztikája. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Szűcs, Péter (2008) Hidrogeológiai és vízbányászati modellek megbízhatóságának növelése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Miskolci Egyetem.

T

Turcsányi, Károly (2008) A HADERŐ HARCKOCSI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMATÁNAK MAKROSZEMLÉLETŰ VIZSGÁLATA. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Tímár, János (2008) Egzotikus mozgásformák forgó atommagokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA ATOMKI.

V

Vitos, Levente (2008) The Exact Muffin-Tin Orbitals method and applications. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA SZFKI.

Várkonyiné Kóczy, Annamária (2008) Methods of computational intelligence for modeling and data representation of complex systems. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Vörös, Gábor (2008) Merevített lemez és héj elemek méretezése, mechanikai vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

This list was generated on Tue Nov 29 14:32:59 2022 CET.