REAL-d

Items where Subject is "K Law / Jog > K Law (General) / jog (általános)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | J | K | M | N | P | S | T | V
Number of items at this level: 45.

B

Badó, Attila (2018) A bírói függetlenség egyes garanciális elemeinek összehasonlító vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Ferenc (1968) Jogalap nélküli gazdagodás a római jogban. Candidate thesis, Pécsi Tudományegyetem.

Benke, József (2021) Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE.

Blutman, László (2016) A nemzetközi jog érvényesülése a magyar jogban: fogalmi keretek. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Bándi, Gyula (2013) A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PPKE.

Bárd, Károly (2019) Az áldozatok méltósága és a vádlottak jogai – Összehasonlító jogi tanulmány. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, CEU.

C

Chronowski, Nóra (2022) Az alkotmányosság nyomában. Kortárs kihívások a többdimenziós alkotmányos térben a globális, az európai és magyar alkotmányosság köréből. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, TK.

D

Deli, Gergely (2022) Usus Postmodernus Pandectarum avagy kortárs olvasatok a Digestából. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Széchenyi István Egyetem.

Deák, Dániel (2019) Alkotmány és adójog. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BCE.

Drinóczi, Tímea (2016) Többszintű alkotmányosság működésben - alkotmányos párbeszéd Magyarországon. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pécsi Tudományegyetem.

F

Fehér, Lenke (1991) A beszámíthatóság hiánya és korlátozottsága a büntetőjogban. Candidate thesis, UNSPECIFIED.

Fodor, László (2020) A falu füstje. A települési önkormányzatok és a környezet védelme a 21. század eleji Magyarországon. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE.

G

Gyertyánfy , Péter (1989) A számítógépi programok és elektronikus adattárak szerzői joga. Candidate thesis, UNSPECIFIED.

Gyulavári, Tamás (2024) A foglalkoztatás bizonytalan formáinak szabályozása: Élet a munkaviszonyon túl. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PPKE.

Gáspárdy, László (1968) A tilos szerződések. Candidate thesis, UNSPECIFIED.

Gönczöl, Katalin (1989) A büntetőhatalom korlátai - a társadalompolitika lehetőségei. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

H

Halász, Iván (2021) A csehszlovák, valamint a cseh és szlovák államfői tisztség az intézményi és állami kontinuitás kontextusában (1918-2018). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Herger, Csabáné (2020) A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE.

Herke, Csongor (2012) Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE .

Hoffman, István (2022) Humán közszolgáltatások és önkormányzatiság - átalakuló feladatok egy rohamosan változó rendszerben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, TK.

J

Jakab, András (2016) Az európai alkotmányjog nyelve. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA TK Jogtudományi Intézet.

K

Karsai, Krisztina (2016) Az alapelvek rendszere az európai büntetőjogban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Karácsony, András (2023) Döntés és hagyomány. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Kengyel, Miklós (2003) A bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Kerezsi, Klára (2012) Konfrontáció és kiegyezés: a helyreállító igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Kovács, József (2006) Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

M

Martonyi, János (1978) A tengeri fuvarozási szerződés. Candidate thesis, UNSPECIFIED.

Mezey, Barna (2010) A munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtás történetében (A fenyítőházi modelltől a rabdolgoztató házakig). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar.

N

Nagy, Csongor István (2021) A kartelljog dogmatikai rendszere. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ferenc (2017) Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a büntetőjog-tudományban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Nótári, Tamás (2015) A kora középkori bajor jogrendszer a Lex Baiuvariorum tükrében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA TK JTI.

P

Pap, András László (2013) A MEGFIGYELÉS TÁRSADALMÁNAK PROLIFERÁCIÓJÁTÓL AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁSON ÁT AZ ÁLLAMI FELELŐSSÉG KISZERVEZÉSÉIG: Alkotmányjogi és rendészettudományi megközelítések az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont.

Papp, Tekla (2020) Szerződések tipizálása - atipikus szerződések. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, NKE.

S

Salgó, László (1993) A biztonság új tipusú megközelítése. (A magyar és egyes európai rendőrségek összehasonlításának alapkérdései.). Candidate thesis, -.

Stipta, István (2019) A pénzügyi közigazgatási bíróság létrejötte és tevékenysége (1884-1896). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szabadfalvi, József (2015) Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Szalma, József (2008) SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (DELIKTUÁLIS) FELELŐSSÉG AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR MAGÁNJOGBAN – különös tekintettel a magyar Ptk újrakodifikálására –. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, -.

Szente, Zoltán (2011) Kormányforma és parlamentáris kormányzás a XIX. századi európai és a dualizmus kori magyar közjogban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Széchenyi István Egyetem.

Szikinger, István (1989) A rendőrség tevékenységének alkotmányos alapjai. Candidate thesis, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar.

Sándor, István (2018) A vagyonvédelem jogi eszközeinek legújabb nemzetközi tendenciái. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Sólyom, László (1981) A személyiségi jog elméleti kérdései. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, -.

T

Takács, Péter (2022) Az államok rendszertana és tipológiája. Államelméleti elemzés. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Széchenyi István Egyetem.

V

Veress, Emőd (2022) A szindikátusi szerződés. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet.

Várnay, Ernő (2019) A kötelezettségszegési eljárások jogiasodása az Európai Unióban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Vókó, György (2011) Bűnelkövetők jogkorlátozása jogállamban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Legfőbb Ügyészség.

This list was generated on Mon Jun 17 12:24:12 2024 CEST.