REAL-d

Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | H | K | L | M | N | R | S | U | V | Ö
Number of items: 47.

A

Abonyi, János (2010) Technológiafejlesztési célú adatbányászati technikák. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pannon Egyetem.

B

Bajnok, Zoltán (2010) Integrálható modellek és az AdS/CFT megfeleltetés. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoport.

Balásházy, Imre (2010) Aeroszolok légúti kiülepedésének és a kis dózisok biofizikai hatásainak vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet.

Biró, Sándor (2010) A Streptomyces griseus 45H által termelt extracelluláris, pleiotróp autoregulátor fehérje - a C faktor szerepének vizsgálata a streptomycesek differenciálódásában és antibiotikum termelésében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem OEC.

Borbély, Katalin (2010) Neuro-spect és PET: további lehetőségek. PET/CT: alkalmazások és feltételei. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Országos Onkológiai Intézet.

Bíró, Tamás (2010) Sejtfelszíni receptorok és jelátviteli rendszerek szerepe a sejtproliferáció szabályozásában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem OEC.

D

Do, Van Tien (2010) Multi-server Markov queueing models: Computational algorithms and ICT applications = Több szerveres Markov kiszolgálási modellek: számítási algoritmusok és infokommunikációs alkalmazások. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

E

Erdős, Géza (2010) Mágneses tér mérések a helioszférában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet.

G

Gali, Ádám (2010) Sűrűségfunkcionál-elméleten alapuló elektronszerkezet-számítások a gyakorlatban fontos ponthibákra szilíciumkarbidban, szilíciumkarbid nanocsövekben és gyémántban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Gyulai, Gábor (2010) Biotechnológia a növénynemesítési alapanyagok előállításában, a fitoremediációs fajok genetikai kontrolljában, és a kultúrnövények archeogenetikai stabilitásának meghatározásában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szent István Egyetem.

H

Hamar, Péter (2010) A veseátültetés kórélettana és prognózisát befolyásoló tényezők kísérletes vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE Kórélettani Intézet.

Hegyi, Péter (2010) A pankreász vezetéksejtek élettani és kórélettani jelentősége. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Hórvölgyi, Zoltán Dezső (2010) Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

K

Kapronczay, Károly (2010) Magyar-lengyel orvosi kapcsolatok 1945-ig. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum.

Kovách, Imre (2010) A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Politikai Tudományok Intézete.

Kovács, Péter (2010) A nemzetközi jog fejlesztésének lehetőségei és korlátai a nemzetközi bíróságok joggyakorlatában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Alkotmánybíróság.

L

Lichtenberger, János (2010) A földi plazmaszféra vizsgálata whistlerek segítségével. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Liker, András (2010) Madarak evolúciós ökológiai kutatása: szexuális szelekció, szociális viselkedés és az urbanizáció hatásai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pannon Egyetem Mérnöki Kar.

M

Mezei, Pál (2010) Elektrolitkatódos atmoszférikus nyomású ködfénykisülés vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet.

Mezey, Barna (2010) A munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtás történetében (A fenyítőházi modelltől a rabdolgoztató házakig). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar.

Mihály, József (2010) A szöveti polaritás és egy új aktin sejtváz szabályozó fehérje vizsgálata Drosophila melanogasterben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Szegedi Biológiai Központ.

Molnár, Mária Judit (2010) Új eredmények a neuromuscularis betegségek molekuláris diagnosztikája és terápiája területén. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE Neurológiai Klinika.

Márton, Mátyás (2010) A Világtenger (A térképezéstől a komplex leírásig). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Módis, László (2010) Új lehetőségek a szaruhártya betegségek diagnosztikájában és sebészi kezelésében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DEOEC Szemklinika.

Müller, Róbert (2010) Die Gräberfelder vor der Südmauer der Befestigung von Keszthely-Fenékpuszta. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

N

N. Horváth, Béla (2010) A líra logikája - József Attila. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE.

Nagy, Zoltán (2010) Füves ökoszisztémák CO2-forgalma. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szent István Egyetem.

R

Rábai, József (2010) A fluoros kémia születése és fejlődése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Rácz, István (2010) Feketelyukak a gravitáció geometrizált elméleteiben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA KFKI RMKI.

S

Serényi, Miklós (2010) A katódporlasztás lehetőségei az optoelektronikában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet.

Soltész, Pál (2010) Angiológiai és immunológiai kutatások antifoszfolipid szindrómában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DEOEC III. sz. Belgyógyászati Klinika.

Surányi, László Balázs (2010) Freedom of Word Order and Domains for Movement: A flexible syntax of Hungarian. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE BTK.

Szabó, Zoltán Béla (2010) Kapcsolt és LPV rendszerek irányítása geometriai megközelítésben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA SZTAKI.

Szalai, Gabriella (2010) A szalicilsav szerepe gazdasági növények stressztűrő képességében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete.

Szalai, István (2010) Fluidumok fázisegyensúlyi és szerkezeti tulajdonságainak statisztikus mechanikai vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pannon Egyetem.

Szekeres, Miklós (2010) A brasszinoszteroidok bioszintézisében résztvevő gének szerepének és szabályozásának vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA SZBK.

Szilágyi, Edit Olga (2010) Az ionsugaras analitika néhány alkalmazása az anyagtudományban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet.

Szilágyi, Márton (2010) Csokonai Vitéz Mihály pályafutása (Társadalomtörténeti kontextusok egy írói életpályához). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Szirák, Péter (2010) Örkény István. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE.

Szolnoki, Attila (2010) Együttműködés térbeli koevolúciós modellekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet.

U

Ullmann, Tamás (2010) A láthatatlan forma. Sematizmus és intencionalitás. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Unger, János (2010) A városi hősziget-jelenség néhány aspektusa. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

V

Vellai, Tibor (2010) Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegansban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Vig, István (2010) Verancsics Dictrionariuma a korabeli európai kontextusban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE BTK.

Viga, Gyula György (2010) A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza (A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18-20. században. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeum Igazgatóság.

Várnai, Péter (2010) Molekuláris kölcsönhatások szerepe emlős sejtek jelátviteli folyamataiban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE ÁOK.

Ö

Ördög, Ferenc (2010) Tulajdonneveink gyűjtése, kiadása és kutatása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

This list was generated on Tue Nov 29 09:07:45 2022 CET.