REAL-d

Items where Subject is "Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Ú | Ő
Number of items at this level: 35.

B

Bacsák, György (1954) A pliocén és pleisztocén korok az égi mechanika megvilágításában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Balogh, Kadosa (2006) A K/Ar40 és Ar/39Ar geokronológia fejesztése és alkalmazása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Atommagkutató Intézet.

Barcza, Zoltán (2023) Légköri üvegházhatású gázok felszíni mérlegének vizsgálata eddy kovariancia mérések és biogeokémiai modell segítségével. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Budai, Tamás (2006) Medencék és platformok kialakulása és fejlődése a Bakony középső-triász története során. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

C

Csomós, György (2021) A globális városhálózat tudományföldrajzi szempontú vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

D

Dulai, Alfréd (2021) Szemelvények az európai kainozoós Brachiopoda fauna fejlődéstörténetéből. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Magyar Természettudományi Múzeum.

F

Faitli, József (2021) Kontinuitási elmélet és ipari alkalmazásai durva diszperz rendszerek viselkedésének a jellemzésére. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Miskolci Egyetem.

Földváry, Lóránt (2021) Műholdas gravimetriai mérések feldolgozása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Főzy, István (2016) „A Dunántúli-középhegység oxfordi-barremi (felső-jura–alsó-kréta) rétegsora: cephalopoda-fauna, biosztratigráfia, őskörnyezet és medencefejlődés”. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Magyar Természettudományi Múzeum.

G

Gál, Tamás Mátyás (2023) A lokális klímazónák városklimatológiai alkalmazása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hír, János (2021) A Pannon-medence középső miocén gerinces lelőhelyeinek rágcsálófaunája (Mammalia, Rodentia). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pásztói Múzeum.

K

Kereszturi, Ákos (2022) Földtudományi módszerekkel a Földön kívüli víz nyomában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont.

Kern, Zoltán (2023) Barlangi jégüledékből nyert koradatok és geokémiai paraméterek értelmezése európai példákon. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont.

Kevei Ferencné Bárány, Ilona (2002) A karsztökológiai rendszer szerkezete, működése, környezeti-hatások a klíma-talaj-növényzet rendszerben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Kincses, Áron (2022) Magyar-magyar nemzetközi vándorlás a Kárpát-medencében, különös tekintettel az elmúlt évtizedre. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Központi Statisztikai Hivatal, Miskolci Egyetem.

Kovács, József (2018) Néhány adatelemző módszer alkalmazása földtudományi feladatok megoldására, különös tekintettel a csoportosító eljárásokra. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

L

Less, György (2007) A Nyugati-Thethys egyes paleogén nagyforaminiferáinak morfometriai analízisre alapozott rétegtani jelentősége. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

M

Magyari, Enikő Katalin (2015) A Kárpát-medence és DK-Európa késő pleniglaciális és holocén vegetációfejlődése különös tekintettel a gyors felmelegedési és lehűlési hullámokra mutatott vegetációs válaszokra. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA-MTM-ELTE.

Mádlné Szőnyi, Judit (2020) Felszínalatti vízáramlások mintázata fedetlen és kapcsolódó fedett karbonátos víztartó rendszerekben, a Budai-termálkarszt tágabb környezetének példáján. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

N

Németh, Károly (2022) Monogenetikus vulkanizmus globális perspektívája, helye a vulkán geológiában és annak társadalmi hatása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet.

Németh, Péter (2023) Aszteroida-becsapódáshoz köthető összetett gyémántszerkezetek. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont.

P

Pál-Molnár, Elemér (2022) Zárt és nyílt rendszerű magmás folyamatok a Ditrói Alkáli Masszívumban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Pécskay, Zoltán (2012) K-Ar kormeghatározási módszer alkalmazása harmadidőszaki vulkáni területek geokronológiai kutatásában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA ATOMKI.

R

Rózsa, Szabolcs (2021) A geodéziai, geodinamikai és atmoszféra kutatások a műholdas helymeghatározásban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

S

Szakáll, Sándor (2013) Magyarország új ásványairól. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Miskolci Egyetem.

Szalai, Sándor (2019) Geolektromos kvázi null elektróda elrendezések. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA CSFK.

Szilassi, Péter (2023) Tájváltozás Magyarországon 1990-2018 között: agroökológiai háttér, tájökológiai és környezeti következmények. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

T

Telbisz, Tamás (2023) Digitális terepmodellek alkalmazása a geomorfológiában, illetve a természet-társadalom kapcsolatok kvantitatív vizsgálatában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Tóth, Gyula (2023) A nehézségi erőtér gradienseinek jelentősége és felhasználása a felsőgeodézia és a fizika egyes területein. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Török, Ákos (2012) Mészkő műemlékek kőanyagának mállása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

U

Unger, János (2010) A városi hősziget-jelenség néhány aspektusa. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

V

Velledits, Felicitász (2018) Középső-triász karbonátplatformok fejlődése az Aggteleki-hegységben, az Északi-Mészkőalpokban és a Cirkum-Pannon-térségben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Miskolci Egyetem.

Venczel, Márton (2023) Új fosszilis Lissamphibia, Squamata és Archosauria taxonok a Kárpát-medencéből és azok rendszertani, állatföldrajzi és környezettani értékelése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Babeş-Bolyai Tudományegyetem.

Ú

Újvári, Gábor (2023) Az utolsó glaciális időszak gyors klímaváltozásainak ásványi por ciklust érintő hatásai és visszacsatolásai az észak-atlanti térség és Közép-Európa vonatkozásában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont.

Ő

Ősi, Attila (2014) Az iharkúti késő-kréta archosauria fauna taxonómiai, paleobiológiai és ősállatföldrajzi aspektusai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA-ELTE .

This list was generated on Mon Jun 17 09:24:45 2024 CEST.