REAL-d

Items where Subject is "Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 76.

B

Balogh, József (2014) Counting and characterizing discrete structures. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE Bolyai Intézet.

Biró, András (2012) Class Numbers and Automorphic Forms. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Bolla, Marianna (2016) Clustering Graphs And Contingency Tables With Spectral Methods Gráfok és kontingenciatáblák klaszterezése spektrális módszerekkel Clustering Graphs And Contingency Tables With Spectral Methods. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Bálint, Péter (2023) Statistical properties of some non-uniformly hyperbolic billiards = Nem-egyenletesen hiperbolikus biliárdok statisztikus tulajdonságai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Békési, József (2023) Hozzájárulás kombinatorikus optimalizálási problémák egy osztályához = Contribution to a Class of Combinatorial Optimization Problems. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Böhm, Gabriella (2011) Kvantum grupoidok. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA KFKI.

C

Csikós, Balázs (2023) On the volume of Boolean expressions of balls = Gömbök Boole-kifejezéseinek térfogatáról. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Csörgő, Piroska (2009) Loops and groups. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

D

Deák, István (2004) A sztochasztikus programozás Monte Carlo módszereiről. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Dósa, György (2016) Tightness results for several variants of the First Fit bin packing algorithm (with help of weighting functions) = A First Fit ládapakolási algoritmus néhány változatának éles eredményei (súlyfüggvények alkalmazásával). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pannon Egyetem.

E

Elekes, Márton (2017) An Encounter between Set Theory and Analysis - A halmazelmélet és az analízis találkozása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Erdős, Péter (2006) Bioinformatikai eredetű kombinatorikai problémák. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

F

Faragó, István (2008) Numerical treatment of linear parabolic problems. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Ferenc, Rudolf (2024) Improved Bug Prediction Through Conceptual Metrics and Machine Learning = Továbbfejlesztett szoftverhiba előrejelzés fogalmi metrikák és gépi tanulás segítségével. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Fleiner, Tamás (2018) Fix pontok és választások: stabil házasságok, és ami mögöttük van. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Fridli, Sándor (2014) Trigonometrikus és Walsh-sorokkal kapcsolatos vizsgálatok. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Fullér, Róbert (2015) Multicriteria decision models with imprecise information = Többkritériumú döntési modellek pontatlan információk esetén. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Óbudai Egyetem.

Fábián, Csaba (2020) Első rendű módszerek sztochasztikus programozási alkalmazásairól. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Neumann János Egyetem.

G

G.-Tóth, Boglárka (2023) Megbízható módszerek elhelyezési és szimplex-alapú problémákra = Reliable Methods for Location and Simplex-based Problems. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

G.Horváth, Ákos (2017) Convexity and non-Euclidean Geometries. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME Matematikai Intézet.

Galambos, Gábor (2016) Competitive algorithms in discrete optimization = Versenyképes algoritmusok a diszkrét optimalizálásban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Galántai, Aurél (1976) Egylépéses módszerek lokális hibabecslései. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Gerencsér, László (1976) Nemlineáris programozási feladatok megoldása szekvenciális módszerekkel : Kandidátusi értekezés. Candidate thesis, UNSPECIFIED.

Gertler, János (1979) Egy statisztikus szűrési eljárás számítógépes folyamatirányításához. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Gyárfás, András (1977) Particiófedések és lefogóhalmazok hipergráfokban : Kandidátusi értekezés. Candidate thesis, UNSPECIFIED.

H

Hajdu, Lajos (2009) Számtani sorozatok multiplikatív tulajdonságú halmazokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Harcos, Gergely (2011) SUBCONVEX BOUNDS FOR AUTOMORPHIC L-FUNCTIONS AND APPLICATIONS. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Hartung, Ferenc (2011) Differentiability of solutions with respect to parameters in differential equations with state-dependent delays. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pannon Egyetem.

Hegyvári, Norbert (2017) Topics in Combinatorial Number Theory = A kombinatorikus számelmélet néhány problémájáról. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE TTK Matematikai Intézet.

I

Imreh, Csanád (2016) Online algoritmusok versenyképességi elemzése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanyos, Gábor (1996) Algorithms for algebras over global fields. Candidate thesis, -.

Ivanyos, Gábor (2007) Classical and quantum algorithms for algebraic problems. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, -.

J

Jenei, Sándor (2011) Investigation of Residuated Monoids. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pécsi Tudományegyetem.

Juhász, Imre (2016) Kontrollponttal adott görbék leírása, alakmódosítása és szingularitásának vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Miskolci Egyetem.

K

Karátson, János (2011) Operator methods for the numerical solution elliptic PDE problems. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Katona, Gyula Y. (2023) Utak és körök gráfokban és hipergráfokban = Paths and cycles in graphs and hypergraphs. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Keleti, Tamás (2009) Translations, measure and dimension = Eltolások, mérték és dimenzió. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Kis, Tamás (2017) Összetett ütemezési problémák. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA SZTAKI.

Kovács, Mihály (2018) A Galjorkin-féle végeselem-módszer gyenge konvergenciája sztochasztikus parciális differenciálegyenletek közelítésekor = Weak convergence of Galerkin finite element approximations of stochastic evolutions with additive noise. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Chalmers University of Technology and University of. Gorhenburg.

Kristály, Alexandru (2017) Sharp Functional Inequalities and Elliptic Problems on Non-Euclidean Structures - Éles funkcionál-egyenlőtlenségek és elliptikus problémák nemeuklideszi struktúrákon. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Óbudai Egyetem.

Károlyi, Gyula (2007) Algebraic and combinatorial methods in the theory of set addition. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Kéri, Gerzson (2011) Optimális térlefedő kódok kutatása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA SZTAKI.

M

Maksa, Gyula (2004) Asszociativitási és biszimmetria egyenletek. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Marx, Dániel (2019) Gráfok fafelbontásai és hatásuk az algoritmikus bonyolultságra. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA SZTAKI.

Maróti, Attila (2017) Combinatorial Aspects of Finite Linear Groups - Véges lineáris csoportok kombinatorikai vonatkozásai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Matolcsi, Máté (2014) Fourier Analysis in Additive Problems = Fourier analízis additív problémákban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Miklós, István (2024) Computational complexity of counting and sampling problems in bioinformatics = Leszámlálások és mintavételezések bonyolultságelmélete a bioinformatikában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

N

Nagy, Attila (2016) Congruence permutable semigroups in special classes of semigroups - Kongruencia-felcserélhető félcsoportok speciális félcsoportosztályokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME Matematikai Intézet.

Nagy, Gábor Péter (2014) Kvázicsoportok előállítása csoportokban és a projektív síkon = Representations of loops in groups and projective planes. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

P

Pap, Margit (2021) Hyperbolyc Wavelet transzformált és alkalmazásai = Hyperbolic Wavelet Transforms and Applications. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE.

Patkós, Balázs (2022) PROBLEMS IN EXTREMAL SET THEORY/PROBLÉMÁK AZ EXTREMÁLIS HALMAZRENDSZEREK TÉMAKÖRÉBŐL. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Pham, Thuong Cat (1977) Modell-referenciás adaptív rendszerek tervezésének néhány problémája : Kandidátusi értekezés. Candidate thesis, UNSPECIFIED.

Pluhár, András (2023) Egy és kétszemélyes pozíciós játékok = One and two-person Positional games. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Pálvölgyi, Dömötör András (2023) Coloring Geometric Hypergraphs = Geometriai Hipergráfok Színezése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

R

Rásonyi, Miklós (2016) Optimális befektetések a várható hasznosságon innen és túl = Optimal investment: expected utility and beyond. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Révész, Szilárd (2009) Extremal Problems for Positive Definite Functions and Polynomials = Extremális problémák pozitív definit függvényekre és polinomokra. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

S

Sali, Attila (2009) Extremal Theorems for Matrices. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Simon, L. Péter (2013) Bifurkációk komplex rendszerek differenciálegyenleteiben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE TTK.

Simonyi, Gábor (2006) Entropies, capacities and colorings of graphs. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Solymosi, József (2011) Geometriai problémák az additív kombinatorikában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Soukup, Lajos (2011) Cardinal Sequences and Combinatorial Principles. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Stachó, László (2011) Bounded circular domains and their Jordan structures. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Endre (2013) Application of Algebraic Geometry in Combinatorics and in Group Theory = Algebrai geometria alkalmazása a kombinatorikában és a csoportelméletben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Szalay, László (2014) Polinomiális-exponenciális diofantikus egyenletek és egyenletrendszerek. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Nyugat-magyarországi Egyetem.

Szamuely, Tamás (2011) I-motives and albanese maps in arithmetic geometry. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Szegedy, Balázs (2021) Struktúrák limeszei = Limits of Structures. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Szeidl, György (2004) Kontinuummechanikai feladatok duál felépítésben. Értelmező egyenletek származtatása. Vegyes peremértékfeladatok megoldásának egyértékűsége. Peremelem módszer síkfeladatokra. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, -.

Szentmiklóssy, Zoltán (2016) On the structure of compact topological spaces = Kompakt topologikus terek struktúrájáról. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Sziklai, Péter (2013) Applications of Polynomials Over Finite Fields. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE TTK .

Szőke, Róbert (2018) Adaptált komplex struktúrák = Adapted complex structures. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE Matematikai Intézet.

T

Tengely, Szabolcs (2021) Sequences in Diophantine Number Theory = Sorozatok a diofantikus számelméletben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Tóth, Géza (2007) Gráfok metszési számai és a k-halmaz probléma. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Tóth, László (2018) Asymptotic Properties of Multiplicative Arithmetic Functions of One and Several Variables - Egy- és többváltozós multiplikatív számelméleti függvények aszimptotikus tulajdonságai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE TTK.

Tóth, Árpád (2018) Cycle Integrals of Modular Forms - Moduláris formák ciklusintegráljai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE TTK.

V

Varga, Tamás (1975) Komplex matematikatanítás. Candidate thesis, -.

Vaszil, György (2013) The descriptional complexity of rewriting systems - Some classical and non-classical models. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

This list was generated on Tue Mar 5 04:47:18 2024 CET.