REAL-d

Items where Subject is "Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T | V | Z | É
Number of items at this level: 72.

A

Apagyi, Barnabás (2005) Kvantummechanikai potenciálok vizsgálata szóráselméleti módszerekkel. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

B

Bajnok, Zoltán (2010) Integrálható modellek és az AdS/CFT megfeleltetés. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoport.

Bakonyi, Imre (2006) Nikkel alapú nemegyensúlyi ötvözetek elektronszerkezete és mágneses tulajdonságai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet.

Balogh, Judit (2012) Határfelületek és szennyezők nanostruktúrált anyagokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner FK SZFKI.

Balogh, Kadosa (2006) A K/Ar40 és Ar/39Ar geokronológia fejesztése és alkalmazása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Atommagkutató Intézet.

Balásházy, Imre (2010) Aeroszolok légúti kiülepedésének és a kis dózisok biofizikai hatásainak vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet.

Balázs, Dóra (2014) Nem-egyensúlyi dinamika alacsony dimenziós kvantum rendszerekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Bozóki, Zoltán (2012) Fotoakusztikus elvű, környezetvédelmi és ipari célú gázkoncentráció-mérő műszerek pontosságát, megbízhatóságát növelő mérési elrendezések és eljárások fejlesztése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Börzsönyi, Tamás (2019) Szemcsés anyagok folyási jelenségei. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner FK.

C

Chinh, Nguyen Quang (2015) Lapcentrált köbös fémek és ötvözetek képlékeny alakváltozási folyamatainak leírása és elemzése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Cserháti, Csaba (2019) Felületi és határfelületi diffúziós folyamatok kristályos anyagokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Czigány, Zsolt (2013) Fullerénszerű nanoszerkezetek jellemzése transzmissziós elektronmikroszkópiával. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA TTK.

D

Derényi, Imre (2005) Biológiai nanorendszerek dinamikája. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Ditrói, Ferenc (2017) Töltöttrészecske gyorsítók alkalmazása radioaktív izotópok előállítására, analitikai, orvostudományi és ipari célokra. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Atommagkutató Intézet.

Dombi, Péter (2016) Ultragyors fotoemissziós folyamatok nanolokalizált elektromágneses terekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont.

Dombrádi, Zsolt (2007) Az atommagok héjszerkezetének változása a neutron-instabilitási vonal közelében : In-beam magspektroszkópiai vizsgálatok közepes energiájú radioaktív nyalábokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ATOMKI.

E

Elekes, Zoltán (2016) Neutron-proton korrelációk egzotikus atommagokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Magyar Tudományos Akadémia.

Erdélyi, Zoltán (2016) Diffúzió és szilárdtest-reakció nanoskálán. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Erdős, Géza (2010) Mágneses tér mérések a helioszférában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet.

F

Farkas, Illés (2015) Átfedő modulok molekuláris biológiai kölcsönhatási hálózatokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport.

Földi, Péter (2021) Közegbeli elektronok spin- és időfüggő dinamikája külső elektromágneses terekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, József András (2017) High-Intensity Pulses in the Terahertz and Visible Ranges - Nagy intenzitású impulzusok a terahertzes és a látható tartományban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA-PTE.

Fülöp, Zsolt (2005) Magfizikai módszerekkel az elemek keletkezésének nyomában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Atommagkutató Intézet.

G

Gali, Ádám (2010) Sűrűségfunkcionál-elméleten alapuló elektronszerkezet-számítások a gyakorlatban fontos ponthibákra szilíciumkarbidban, szilíciumkarbid nanocsövekben és gyémántban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Gubicza, Jenő (2008) Ultra-finomszemcsés anyagok mikroszerkezeti paramétereinek meghatározása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Gulyás, László (2005) Egy- és többelektronos folyamatok nagyenergiájú atomi ütközésekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Atommagkutató Intézet.

Gulácsi, Zsolt (2015) Korrelált sokrészecskés rendszerek rendezettségre való törekvésének leírása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Gyürky, György (2013) Asztrofizikai jelentőségű befogási reakciók kísérleti vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA ATOMKI.

H

Halbritter, András (2014) Elektrontranszport atomi méretskálán. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Halász, Gábor (2012) Degenerált állapotok és nemadiabatikus folyamatok molekuláris rendszerekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem Informatikai Kar.

Horváth, Zsolt Endre (2016) Inverz egydimenziós nanoszerkezetek mikroszkópos jellemzése és néhány alkalmazása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Energiatudományi Kutatóközpont.

I

Ill, Márton (1984) A felsőlégkör szerkezete a műholdak fékeződése és fedélzeti mérések alapján. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Baja.

J

Jóvári, Pál (2018) Amorf ötvözetek atomi szintű szerkezetvizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner FKI.

K

Karsai, Márton and UNSPECIFIED (2022) Az emberi viselkedés dinamikájának számítógépes vizsgálata = Computational Studies of Human Dynamics. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Katz, Sándor (2007) A kvantum-színdinamika fázisdiagramja. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Kiss, Gábor Gyula (2022) Robbanásos nukleoszintézis-folyamatok magfizikai paramétereinek kísérleti vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Atommagkutató Intézet.

Kiss, László Ferenc (2023) Mágneses jelenségek nemegyensúlyi fémes rendszerekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Wigner Fizikai Kutatóközpont.

Koppa, Pál (2013) Az adatbiztonság és az adatsűrűség növelésének lehetőségei holografikus adattároló rendszerekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Kormányos, Andor (2023) Spin-pálya csatolás atomi vékonyságú anyagokban és heteroszerkezeteikben = Spin-orbit coupling effects in atomically thin materials and their heterostructures. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

L

Lohner, Tivadar (2011) A spektroszkópiai ellipszometria és az ionsugaras analitika néhány alkalmazása az anyagtudományban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA TTK MFA.

Lugaro, Maria (2022) Origin of the chemical elements heavier than iron and meteoritic stardust from asymptotic giant branch stars. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (CSI).

Lukács, Béla (1986) Relativisztikus nehézionütközések fenomenológiája. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Lévay, Péter Pál (2017) Egyszerű összefonódott rendszerek geometriája és a fekete lyuk-qubit megfelelés. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME TTK.

M

Mezei, Pál (2010) Elektrolitkatódos atmoszférikus nyomású ködfénykisülés vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet.

Molnár, György (2017) Méretfüggő fizikai jelenségek vákuumpárologtatással készült nanoszerkezetekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA EK.

N

Nagy, Attila Tibor (2023) Optikai módszerek alkalmazása diszperz rendszerek vizsgálatára. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Wigner Fizikai Kutatóközpont.

Nógrádi, Dániel (2017) Composite Higgs models on the lattice - Összetett Higgs modellek rácson. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE TTK.

P

Palla, Gergely (2017) Komplex hálózatok szerkezetének és dinamikájának feltárása és modellezése statisztikus fizikai módszerekkel. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA-ELTE.

Pozsgai, Imre (2003) Új mérési eljárás és eszköz a pontosság és a detektálási határok javítására az elektronmikroszkópos analitikában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, UNSPECIFIED.

Pozsgay, Balázs (2021) Exact methods for the dynamics of integrable models. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Pusztai, Tamás (2013) A polikristályos megszilárdulás fázismező modellje - nukleáció és növekedés. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont.

Pálfalvi, László (2017) Döntött impulzusfrontú gerjesztésen alapuló terahertzes impulzusforrások optimalizálása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE TTK.

S

Shauket Mohamed, Ali (1989) Spline aproximation for the solution of two-dimensional elastic-plastic problem. Candidate thesis, Lóránd Eötvös University.

Simon, Ferenc (2007) Rezgési- és mágneses rezonancia spektroszkópia szén nanocsöveken. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, -.

Somfai, Ellák (2015) Hőmérsékleti egyensúlytól távoli statisztikus fizikai rendszerek numerikus modellezése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont.

Sugár, István (2011) Cell and lipid membrane structures. Effects of electric, thermal and chemical interactions. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Mount Sinai School of Medicine.

Szalai, István (2010) Fluidumok fázisegyensúlyi és szerkezeti tulajdonságainak statisztikus mechanikai vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pannon Egyetem.

Szalontai, Balázs (2005) A lipid-fehérje kölcsönhatások és a membrándinamika szerepe a biológiai funkciókban. Az infravörös spektroszkópiai megközelítés. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Szegedi Biológiai Központ.

Szalóki, Imre (2022) Az emissziós röntgenspektrometria fizikai folyamatainak modellezése és analitikai fejlesztése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Szilágyi, Edit Olga (2010) Az ionsugaras analitika néhány alkalmazása az anyagtudományban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet.

Szolnoki, Attila (2010) Együttműködés térbeli koevolúciós modellekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet.

T

Takács, Gábor (2007) Végesméret effektusok a kvantumtérelméletben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Tapasztó, Levente (2022) Grafén tulajdonságainak hangolása atomi szerkezetének nanométeres léptékű módosításával. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Energiatudományi Kutatóközpont.

Tóth, Géza (2020) Összefonódottság észlelése és kvantummetrológia kvantumoptikai rendszerekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont.

Tőke, Csaba (2017) Erős korreláció kétdimenziós elektronrendszerekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

V

Vargha, László (1959) A kézírásvizsgálat. Candidate thesis, nincs adat.

Veres, Gábor (2017) Gyengén csatolt laboratóriumi plazmák diagnosztikája spektroszkópiai módszerekkel. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont.

Vukics, András (2022) Fény–anyag-kölcsönhatás úton az ultraerős csatolás tartományába = Light-Matter Interaction towards Ultrastrong Coupling. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Wigner Fizikai Kutatóközpont.

Ván, Péter (2018) Nemegyensúlyi termomechanika. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont.

Vértesi, Tamás (2018) Nemlokális kvantumkorrelációk vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Atommagkutató Intézet.

Z

Zaránd, Gergely (2005) Quantum Impurity Problems. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

É

Éber, Nándor (2019) Elektrokonvekció nematikus folyadékkristályokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner FK.

This list was generated on Mon Jun 17 13:24:49 2024 CEST.