REAL-d

Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 50.

Thesis

Balogh, György Tibor (2019) Új lehetőségek hatóanyagok fizikai-kémiai jellemzésére a gyógyszerkutatásban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Richter Gedeon Nyrt.

Balogh, Margit (2019) Mindszenty József (1892-1975). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA BTK.

Balázs, Judit (2019) Öngyilkosság: Mentális rizikófaktorok és prevenciós lehetőségek, különös tekintettel a gyermek- és serdülőkorra. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Balázs, Zoltán (2019) A hatalmi ágak elválasztásának elve. A klasszikus felfogás védelme. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BCE.

Benedek, Csaba (2019) Képi alapú többszintű környezetelemzés. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA SZTAKI.

Bárd, Károly (2019) Az áldozatok méltósága és a vádlottak jogai – Összehasonlító jogi tanulmány. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, CEU.

Deák, Balázs (2019) Termőhelyi változatosság, táji környezet és tájhasználat szerepe gyepi növényközösségek élőhelyi mintázatainak és fajkészletének kialakításában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE.

Deák, Dániel (2019) Alkotmány és adójog. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BCE.

Emri, Tamás (2019) Aspergillus fajok stresszválaszainak vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE TTK.

Farkas, Beáta (2019) Piacgazdaságok az Európai Unióban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Fazekas, István (2019) A Magyar (Udvari) Kancellária és hivatalnokai 1527-1690 között. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Fejős, Zoltán (2019) Új helyek, új metaforák. Közelítések a jelenkor múzeumi etnográfiájához. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Néprajzi Múzeum.

Forgács, Tamás (2019) Történeti frazeológia. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Földes, Gábor (2019) A szívszöveti átépülés jelátviteli folyamatai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE.

Halmosi, Róbert (2019) A poli(ADP-ribóz) polimeráz enzim gátlás és a természetes polifenolok hatása a kardiovaszkuláris remodellingre és a szívelégtelenség kialakulására. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE KK.

Hegedűs, Katalin (2019) Létezik-e jó halál? Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE.

Hornok, Sándor (2019) Kullancsok, óvantagok és általuk hordozott kórokozók rendszertani, öko-járványtani és földrajzi vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Állatorvostudományi Egyetem.

Horváth, Ákos (2019) A spermamélyhűtés szerepe egyes természetvédelmi és gazdasági szempontból jelentős halfajok genetikai tartalékainak megőrzésében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szent István Egyetem.

Jakab, Ferenc (2019) Állatok által hordozott vírusok diverzitásának vizsgálata molekuláris biológiai, immunológiai és klasszikus virológiai módszerek alkalmazásával. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE.

Jost, Norbert László (2019) Az antiaritmiás és proaritmiás hatások mechanizmusának celluláris szintű vizsgálata emlősszívekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Gabriella (2019) Endofenotípusok alkalmazása a depresszió patomechanizmusának megismerésében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE GYTK.

Karri, Lamsa (2019) Regulation of cortical activity through inhibitory interneuron plasticity. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Kontschán, Jenő (2019) Akarológia: a taxonómiától a növényvédelemig. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA ATK.

Kovács, László (2019) A kiberbiztonság stratégiai megközelítése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, NKE.

Kunsági-Máté, Sándor (2019) A molekuláris környezet hatása egyes molekulák gyenge kölcsönhatására. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pécsi Tudományegyetem.

Kusza, Szilvia (2019) Genetikai diverzitás és filogenetikai kutatások Közép- és Dél-Európában élő domesztikált és vadon élő állatfajokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Kóbori, László (2019) A transzplantált májgraft optimális artériás vérellátásától a CYP enzym monitorizálásig. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE ÁOK.

Marx, Dániel (2019) Gráfok fafelbontásai és hatásuk az algoritmikus bonyolultságra. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA SZTAKI.

Maurovich Horvat, Pál (2019) A szív komputer tomográfiás vizsgálatának új klinikai perspektívái = Novel clinical perspectives of cardiac computed tomography. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Semmelweis Egyetem.

N. Rózsa, Erzsébet (2019) Az államiság modelljei a Közel-Keleten – a vahhábita királyságtól az iszlám köztársaságig. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, NKE.

Papp, Mária (2019) Májcirrózishoz társuló bakteriális fertőzések és transzlokáció diagnosztikája, prognózisa és előrejelzésének lehetőségei. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet.

Pásztor, László (2019) Célspecifikus térbeli predikciók kidolgozása feladatorientált, térképi alapú talajinformációk előállítására. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Agrártudományi Kutatóközpont.

Romics, László (2019) Az onkoplasztikai emlőműtétek onkológiai biztonságának vizsgálata és az intraoperatív diagnosztika szerepe mellékpajzsmirigy reszekcióban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, New Victoria Hospital.

Révész, László (2019) A 10-11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Schmera, Dénes (2019) Közösségi mintázatok elemzése: módszerek és értelmezésük. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Ökológiai Kutatóközpont.

Spéder, Zsolt (2019) A hazai termékenységi magatartás nemzetközi összehasonlításban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, KSH.

Stipta, István (2019) A pénzügyi közigazgatási bíróság létrejötte és tevékenysége (1884-1896). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szabó, Márton (2019) Diszkurzív politikatudomány. Bevezetés a politika interpretatív szemléletébe és kutatásába. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Miskolci Egyetem.

Szabó, Ádám (2019) ”Quaestiones Valerianae” A belső valeriai katonai objektumok szervezési kérdései, az erődök szpólia-adatai és az újabb környei kutatások. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Magyar Nemzeti Múzeum.

Szalai, Sándor (2019) Geolektromos kvázi null elektróda elrendezések. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA CSFK.

Szívós, Mihály (2019) A jelaktusok elmélete. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Takács, Judit (2019) Meleg század. Adalékok a homoszexualitás 20. századi magyarországi társadalomtörténetéhez. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA TK.

Varga, István (2019) A közúti járműforgalom becslése és irányítása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Venglovecz, Viktória (2019) A gasztrointesztinális epitél sejtek iontranszport folyamatainak jelentősége ép és kóros körülmények között. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Vereckei, András (2019) A ritmuszavarok és a szívelégtelenség pathogenesisével, diagnosztikájával és therápiájával kapcsolatos új eredmények. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE.

Volk, Balázs (2019) Nitrogéntartalmú heterociklusos gyógyszerjelölt vegyületek előállítása és vizsgálataik. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Egis Gyógyszergyár Zrt.

Várnay, Ernő (2019) A kötelezettségszegési eljárások jogiasodása az Európai Unióban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Vásárhelyi, Balázs (2019) Víz hatása a kőzet mechanikai tulajdonságaira. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Völgyi, Béla (2019) A réskapcsolatok szerepe a retina párhuzamos információs csatornáinak működésében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pécsi Tudományegyetem.

Zsolnai, Anikó (2019) A szociális kompetencia fejlődése és fejlesztési lehetőségei gyermekkorban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

This list was generated on Fri Nov 15 20:59:51 2019 CET.