REAL-d

Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 80.

A

Altorjay, István Ferenc (2013) Az ér-endothel működési zavarai, vasculáris agresszív tényezők és a keringés rendellenességei tápcsatornai betegségekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE.

Augusztinovich, Fülöp (2013) Rezgésakusztikai rendszerek diszkrét és modális modellezése, különös tekintettel a környezeti zajok optimális csökkentésére. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

B

Balla, Tibor (2013) A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

Balázsi, Csaba (2013) Nanoszerkezetű kerámia kompozitok alkalmazás központú előállítása és vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Természettudományi Kutatóközpont.

Bod, Péter Ákos (2013) Heterodox gazdaságpolitikák Magyarországon – Döntéshozatal az európai peremvidék kötöttségei között. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Corvinus Egyetem.

Bándi, Gyula (2013) A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PPKE.

Békés, Csaba (2013) Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika az enyhülés időszakában 1953-1991. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA TTK Politikatudományi Intézet.

Bóta, Attila (2013) Szemcsés és réteges nanoszerkezetek kisszögű röntgenszórása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Természettudományi Kutatóközpont.

C

Csukovits, Enikő (2013) Magyarországról és a magyarokról. Nyugat-Európa magyar-képe a középkorban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA BTK.

Czigány, Zsolt (2013) Fullerénszerű nanoszerkezetek jellemzése transzmissziós elektronmikroszkópiával. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA TTK.

D

Deák, Ágnes (2013) Államrendőrség Magyarországon, 1849-1867. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Dobos, Imre (2013) Vállalati termelési-készletezési stratégiák környezetvédelem figyelembevételével: Optimális irányítási megközelítés. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Corvinus Egyetem.

F

Fehér, Bence (2013) Aquincum instrumentum domesticum-feliratai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Ferenczi, Miklós (2013) Reprezentation Theory : Based on relativized set algebras originating from logic = Reprezentációelmélet logikai eredetű relativizált halmazalgebrákra alapozva. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Fodor, Lajos (2013) Kondenzáltvázas kén- és nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek szintézise és kémiai átalakításai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház.

Fuxreiter, Mónika (2013) A specifikus DNS felismerés molekuláris mechanizmusai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem OEC.

G

Galbács, Gábor (2013) Lézer és plazma alapú analitikai atomspektrometriai módszerek fejlesztése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem TTK.

Gaál, István (2013) Oxigén és szén reakciók, valamint fémes nyomelemek hatásai diszperziósan keményített volfrámötvözetek mechanikai tulajdonságaira. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Természettudományi Kutatóközpont.

Gingl, Zoltán (2013) Analysis and exploitation of random fluctuations with simulations and hardware developments = Véletlen fluktuációk analízise és hasznosítása szimulációk és hardverfejlesztések segítségével. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, Katalin (2013) Pseudorandomness of finite binary sequences and lattices = Véges bináris sorozatok és rácsok pszeudovéletlensége. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE Matematikai Intézet.

Gyürky, György (2013) Asztrofizikai jelentőségű befogási reakciók kísérleti vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA ATOMKI.

Győrffy, Balázs (2013) Transzkriptom szintű adatok alkalmazása a rosszindulatú daganatos betegek várható terápiás válaszának és túlélésének előrejelzésére. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA.

Gál, Péter (2013) A komplementrendszer aktiválódásának kezdeti lépései: Moduláris szerin proteázok szerepe a természetes immunválasz beindításában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA TTK.

Gócza, Elen (2013) Őssejt specifikus markerek és mikroRNS-ek expressziójának vizsgálata egér és nyúl embriókban, embrionális őssejtekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont.

H

Hegedűs, Attila (2013) A csonthéjas gyümölcsök antioxidáns hatásában megnyilvánuló genetikai variabilitás jellemzése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Corvinus Egyetem.

Horn, Ildikó (2013) A hatalom pillérei. A politikai elit az Erdélyi Fejedelemség megszilárdulásának korszakában (1556-1588). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE BTK.

J

Jakab, László (2013) Optoelektronikai eszközök és rendszerek. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Jelasity, Márk (2013) Gossip-based Protocols for Large-scale Distributed Systems = Pletyka protokollok nagyméretű elosztott rendszerekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA-SZTE.

K

Kalácska, Gábor (2013) Polimer gépelem-anyagok tribológiai jellemzése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szent István Egyetem.

Kató, Zoltán (2013) From Regions to Shapes: The Extraction and Alignment of Visual Objects = Régiók és alakzatok: Vizuális objektumok kinyerése és illesztése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Emese (2013) Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus ertyhematosusban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ORFI.

Kiss, István (2013) Génexpressziók és allélpolimorfizmusok, mint a daganatmegelőzés molekuláris epidemiológiai biomarkerei. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE ÁOK.

Kiss, Rita M. (2013) Biomechanikai módszerek a csípőízületi kopás hatásának vizsgálatára. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME Építőmérnöki Kar.

Kontler, László (2013) Translations, Histories, Enlightenments. William Robertson in Germany 1760-1795. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Közép-európai Egyetem.

Koppa, Pál (2013) Az adatbiztonság és az adatsűrűség növelésének lehetőségei holografikus adattároló rendszerekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Korponay-Szabó, Ilma Rita (2013) A humorális immunválasz coeliakiában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Kurtán, Tibor (2013) Természetes eredetű és szintetikus heterociklusok sztereokémiai vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Kézdi, Gábor (2013) Heterogeneity in Stock Market Expectations and Portfolio Choice of American Households. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, CEU.

L

Lanszki, József (2013) Ragadozóemlős populációk és közösségek ökológiája, különös tekintettel a táplálkozási kapcsolatokra. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Kaposvári Egyetem.

Lovas, Antal (2013) Klaszterjelenségek átmenetifém alapú, nem egyensúlyi ötvözetek tulajdonságaiban és átalakulásaiban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

M

Matyasovszky, István (2013) Néhány statisztikus módszer az elméleti és alkalmazott klimatológiai vizsgálatokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

N

Nemes, Attila (2013) A real-time három-dimenziós echokardiográfia klinikai használhatósága speciális esetekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Nuzzo, Armando (2013) Le Epistole di Coluccio Salutati. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PPKE.

Nyárády, József (2013) A combfej keringésének meghatározása combnyaktörés után osteoscopiával. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE ETK.

P

Pap, András László (2013) A MEGFIGYELÉS TÁRSADALMÁNAK PROLIFERÁCIÓJÁTÓL AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁSON ÁT AZ ÁLLAMI FELELŐSSÉG KISZERVEZÉSÉIG: Alkotmányjogi és rendészettudományi megközelítések az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont.

Penksza, Károly (2013) Gyepterületek természetvédelmi gyepgazdálkodási vizsgálatai : Legelők, kaszálók, fás legelők, felhagyott, illetve vetett gyepek, gyeptöredékek florisztikai, cönológiai, gyepgazdálkodási értékelése, élőhelytérképezésük, pázsitfű fajaik taxonómiai adatai és vizsgálatai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZIE MKK.

Pető, Andrea (2013) Láthatatlan elkövetők – Női elkövetők a második világháború utáni politikai igazságszolgáltatás rendszerében, különös tekintettel Dely Piroska perére. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Közép Európai Egyetem .

Pikó, Bettina (2013) Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a rizikó- és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE ÁOK.

Posta, Katalin (2013) Természet-technológiai beavatkozások hatása arbuszkuláris mikorrhiza gombaközösségekre szántóföldi és kertészeti kultúrákban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szent István Egyetem.

Poór, József (2013) Nemzetköziesedés az emberi erőforrás menedzsmentben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szent István Egyetem.

Pusztai, Tamás (2013) A polikristályos megszilárdulás fázismező modellje - nukleáció és növekedés. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont.

Páll, Dénes (2013) A serdülőkori hypertonia jellegzetességei Magyarországon, különös tekintettel a célszerv-károsodásokra. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE OEC.

R

Rakonczai, János (2013) A klímaváltozás következményei a dél-alföldi tájon : A természeti földrajz változó szerepe és lehetőségei. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

S

Siklér, Ferenc (2013) Új kiértékelési módszerek és alkalmazásuk az erős kölcsönhatás vizsgálatában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner FK.

Simon, L. Péter (2013) Bifurkációk komplex rendszerek differenciálegyenleteiben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE TTK.

Szabó, Endre (2013) Application of Algebraic Geometry in Combinatorics and in Group Theory = Algebrai geometria alkalmazása a kombinatorikában és a csoportelméletben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Szabó, M. Gyula (2013) Szubsztelláris égitestek naprendszerekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Szakáll, Sándor (2013) Magyarország új ásványairól. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Miskolci Egyetem.

Szatmáry, Károly (2013) Csillagok fényességének periódusváltozása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE TTIK.

Szentpáli, Béla (2013) Az elektromágneses sugárzás mérésének új módszerei. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Természettudományi Kutatóközpont.

Sziklai, Péter (2013) Applications of Polynomials Over Finite Fields. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE TTK .

Szokodi, István (2013) Sejtfelszíni receptorok és intracelluláris jelátviteli rendszerek jelentősége a szív pumpafunkciójának szabályozásában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE Klinikai Központ.

Szőke, Katalin (2013) "A szimbolizmus túlhaladása"? A paradigmaváltás problémája a XX. századelő orosz prózájában. (Andrej Belij és Mihail Kuzmin). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE BTK.

Szűcs, Gabriella (2013) Vascularis tényezők, szervi manifesztációk és komorbiditások vizsgálata szisztémás sclerosisban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE.

Sőti, Csaba János (2013) Stressz-reszponzív adaptációs mechanizmusok működése és kölcsönhatásai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE.

T

Tapolcai, János (2013) Megbízható távközlési hálózatok. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar.

Tekes, Kornélia (2013) A nociceptin-nocistatin rendszer szabályozó szerepe és szabályozottsága, kapcsolat a biogénamin rendszerrel. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE.

Topál, József (2013) Comparative social cognition: The dog as a model for understanding human social behaviour. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Természettudományi Kutatóközpont.

Tusor, Péter (2013) Egy „epizód” Magyarország és a római Szentszék kapcsolataiból: PÁZMÁNY PÉTER ESZTERGOMI ÉRSEKI KINEVEZÉSE (Mikropolitikai tanulmány). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PPKE.

Tóth, Attila (2013) A kapszaicin receptor (TRPV1) farmakológiája és keringésélettani szerepe. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DEOEC.

Tóth, Ferenc (2013) Egy magyar származású francia diplomata Kelet-Európában a 18. század második felében. Francois baron de Tott (1733-1793) életpályája. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA BTK .

U

Ulbert, István (2013) A humán kognitív, alvási és epilepsziás agykérgi elektromos tevékenység rétegelvezetéses vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA TTK.

V

Vadászné Bognár, Gabriella (2013) Analysis of tribological phenomena in viscous fluid flows over solid surfaces. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Miskolci Egyetem Matematikai Intézet.

Vaszil, György (2013) The descriptional complexity of rewriting systems - Some classical and non-classical models. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Veres, Gábor (2013) Immunmediált gasztroenterológiai kórképek epidemiológiájának, diagnosztikájának és patomechanizmusának jellemzői. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE.

Vokó, Zoltán (2013) A krónikus nem-fertőző betegségek kutatása az epidemiológia eszközeivel. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Országos Egészségfejlesztési Intézet.

Várnagy, Katalin (2013) Az imidazolgyűrű szerepe a fémionmegkötésben: oldalláncban több donorcsoportot tartalmazó peptidek és származékaik átmenetifém komplexeinek egyensúlyi és redoxi sajátságai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

W

Wittmann, István (2013) Oxidatív- és karbonil stressz diabetes mellitusban és vesebetegségben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE KK.

Z

Zimonyi, István (2013) A magyarság korai történetének sarokpontjai : Elméletek az újabb irodalom tükrében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Á

Ábrahám, István Miklós (2013) Az ösztrogén nem-klasszikus hatásainak mechanizmusa és szerepe a központi idegrendszerben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar.

This list was generated on Tue Nov 29 16:32:21 2022 CET.