REAL-d

Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 85.

A

Ambrus Attila Józsefné Kéri, Katalin (2016) Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon (nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE.

Antal-Szalmás, Péter (2016) Biomarker kutatások onkológiai, immunpatomechanizmusú és csontanyagcsere kórképekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE ÁOK.

B

Battistig, Gábor (2016) Határfelületi jelenségek félvezetőkben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA EK.

Blutman, László (2016) A nemzetközi jog érvényesülése a magyar jogban: fogalmi keretek. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Bolla, Marianna (2016) Clustering Graphs And Contingency Tables With Spectral Methods Gráfok és kontingenciatáblák klaszterezése spektrális módszerekkel Clustering Graphs And Contingency Tables With Spectral Methods. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Borics, Gábor (2016) Felszíni vizek fitoplankton alapú ökológiai állapotértékelése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA ÖK DKI.

Bácsi, Attila (2016) A reaktív oxigén származékok szerepe a pollen által kiváltott allergiás reakciók kialakulásában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE ÁOK.

Bányász, Tamás (2016) Ionáramok dinamikája és koordinációja az emlős kamrai szívizomsejtek akciós potenciálja alatt. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE OEC.

Bérczes, Attila (2016) Effective results fór Diophantine problems over finitely generated domains. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

C

Charaf, Hassan (2016) Supporting Mobile Platforms with Model-Driven Methodologies = Mobil platformok támogatása modellvezérelt módszertanokkal. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Cser, András (2016) Aspects of the Phonology and Morphology of Classical Latin. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem .

Csóka, Levente (2016) Rendezett cellulóz nanokristályokból felépülő vékony filmek. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Nyugat-magyarországi Egyetem.

Csúri, Károly (2016) Konstruktionsprinzipien von Georg Trakls lyrischen Textwelten. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Czakó, Gábor (2016) Kémiai reakciók dinamikája ab initio potenciális energia felületeken. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

D

Demeter, Tamás (2016) David Hume and the Culture of Scottish Newtonianism: Methodology and Ideology in Enlightenment Inquiry. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Bölcsészettudományi Kutató Központ.

Dobrowiecki, Tadeusz (2016) Multisine measurement technology of linearly approximated weakly non-linear systems = Lineárisan approximált nemlineáris rendszerek multiszinuszos méréstechnikája. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Dombi, Péter (2016) Ultragyors fotoemissziós folyamatok nanolokalizált elektromágneses terekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont.

Drinóczi, Tímea (2016) Többszintű alkotmányosság működésben - alkotmányos párbeszéd Magyarországon. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pécsi Tudományegyetem.

Dósa, György (2016) Tightness results for several variants of the First Fit bin packing algorithm (with help of weighting functions) = A First Fit ládapakolási algoritmus néhány változatának éles eredményei (súlyfüggvények alkalmazásával). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pannon Egyetem.

E

Egedy, Gergely (2016) Konzervatív gondolkodás és politika az Egyesült Államokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, NKE.

Elekes, Zoltán (2016) Neutron-proton korrelációk egzotikus atommagokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Magyar Tudományos Akadémia.

Erdélyi, Zoltán (2016) Diffúzió és szilárdtest-reakció nanoskálán. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

F

Farkas, Edit (2016) A bioindikáció, a biodiverzitás és a kémiai diverzitás összefüggései a lichenológiában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Ökológiai Kutatóközpont.

Farsang, Andrea (2016) A víz- és szélerózió szerepe a talaj humusz- és elemtartalmának horizontális átrendeződésében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Frank, Éva (2016) Heterociklusokkal módosított nemi hormon származékok szintézise. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Főzy, István (2016) „A Dunántúli-középhegység oxfordi-barremi (felső-jura–alsó-kréta) rétegsora: cephalopoda-fauna, biosztratigráfia, őskörnyezet és medencefejlődés”. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Magyar Természettudományi Múzeum.

G

Galambos, Gábor (2016) Competitive algorithms in discrete optimization = Versenyképes algoritmusok a diszkrét optimalizálásban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Goda, Tibor J. (2016) Numerical modeling of dry and lubricated sliding contact of (visco) elastic bodies = (Viszko)elasztikus testek száraz és kent csúszó érintkezésének numerikus modellezése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME Gépészmérnöki Kar.

Grüll, Tibor (2016) "Ézsau három könnycseppje" A zsidók három háborúja Róma ellen (Kr. u. 66-136). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Pécsi Tudományegyetem.

Gulácsi, László (2016) A krónikus immunológiai betegségek egészségügyi közgazdaságtani és technológiaelemzési vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Corvinus Egyetem.

Gácser, Attila (2016) Opportunista humánpatogén gombák virulenciájának és patogenitásának komplex vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Gődény, Mária (2016) Multiparametrikus MR vizsgálat prognosztikai és prediktív faktorokat meghatározó szerepe fej-nyaki tumoroknál, valamint a kismedence főbb daganat csoportjaiban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Országos Onkológiai Intézet.

H

Hajdu, András (2016) Discrete geometric and fusion based techniques for object detection and decision support. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Hargittay, Emil (2016) Pázmány Péter írói módszere és az életmű genezise: a Kalauz és a vitairatok újraírása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PPKE.

Hortobágyi, Tibor (2016) Neuropatológiai vizsgálatok neurokognitív zavarral járó betegségekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE ÁOK.

Horváth, István (2016) Gammakitörések. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Horváth, Zsolt Endre (2016) Inverz egydimenziós nanoszerkezetek mikroszkópos jellemzése és néhány alkalmazása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Energiatudományi Kutatóközpont.

I

Imreh, Csanád (2016) Online algoritmusok versenyképességi elemzése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab, András (2016) Az európai alkotmányjog nyelve. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA TK Jogtudományi Intézet.

Juhász, Imre (2016) Kontrollponttal adott görbék leírása, alakmódosítása és szingularitásának vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Miskolci Egyetem.

K

Karsai, Krisztina (2016) Az alapelvek rendszere az európai büntetőjogban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Kiss, Csaba (2016) Infravörös űrcsillagászati észlelési technikák és alkalmazásuk naprendszerbeli kis égitestek megfigyelésére. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont.

Krenács, Tibor (2016) Connexinek és sejtkommunikációs csatornáik tanulmányozása csontvelőben, nyirokszervekben, szövetregenerációban és daganatokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE.

Kálnoki-Gyöngyössy, Márton (2016) Pénzverés és pénzforgalom Nyugat-Magyarországon (1387-1608). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Kónya, József (2016) Klinikai és kísérletes vizsgálatok perzisztens fertőzésekhez társuló kórfolyamatokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE ÁOK.

Kürtösi, Katalin (2016) Modernism on the ’Margin’ – The ’Margin’ on Modernism. Manifestations in Canadian Culture. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

Kővári, Zsolt Géza (2016) A dinamómechanizmus megfigyelhető jegyei késői típusú aktív csillagokon. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Csillagászati és Földrajztudományi Kutatóközpont.

L

Láng, Benedek (2016) Titkosírás a kora újkori Magyarországon. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Lásztityné Kiss, Anna (2016) Caveolák, caveolin zoformák és a caveola-mediált endocitózis. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE.

Lónyi, Ferenc (2016) Katalitikusan aktív centrumok zeolitokban: szerkezet és aktivitás. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Természettudományi Kutatóközpont.

M

Maticsák, Sándor (2016) Az erza-mordvin névszóképzők nyelvtörténeti vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.

Mertinger, Valéria (2016) A termomechanikus kezelés hatása alakmemória ötvözetben és ausztenites acélban végbemenő martenzites átalakulásra. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Miskolci Egyetem.

Molnár, Gyöngyvér (2016) Technológiaalapú tesztelés az oktatásban: a problémamegoldó képesség fejlődésének értékelése. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Tamás (2016) A biológiai terápia hatékonysága és korlátai különböző típusú gyulladásos bélbetegségekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE ÁOK.

Molvarec, Attila (2016) Angiogén és immunológiai tényezők vizsgálata praeeclampsiában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE.

Müller, Veronika Judit (2016) Celluláris stressz hatása a szervkárosodásra. Szervtranszplantációs és pulmonológiai vonatkozások. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Semmelweis Egyetem.

N

Nagy, Attila (2016) Congruence permutable semigroups in special classes of semigroups - Kongruencia-felcserélhető félcsoportok speciális félcsoportosztályokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME Matematikai Intézet.

Nagy, Péter (2016) Oxidatív stressz és redoxijelátvitel - Betekintés a redoxibiológia molekuláris világába. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Országos Onkológiai Intézet.

Németh, Gábor (2016) A szem elülső szegmentumának műszeres vizsgálati lehetőségei. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház.

Németh T., Enikő (2016) Interaction Between Grammar and Pragmatics: the Case of Implicit Subject and Direct Object Arguments in Hungarian Language Use. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE.

O

Onyestyák, György (2016) Hordozós fémkatalizátorok biomassza származékok oxigén-tartalmának csökkentésére - Egy évtized a biomassza hasznosítás katalitikus eljárásainak körében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Természettudományi Kutatóközpont.

P

Pajor, László Péter (2016) Klonális heterogenitás és evolúció haematológiai daganatokban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE.

Palotás, Árpád Bence (2016) Karbon alapú nanostruktúrák morfológiai jellemzése képelemzés segítségével. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Miskolci Egyetem.

R

Reményi, Attila (2016) Fehérje kináz alapú jelátviteli komplexek: szerkezet, funkció és evolúció. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA TTK.

Ruzsa, Ferenc (2016) Key Issues in Indian Philosophy. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Rásonyi, Miklós (2016) Optimális befektetések a várható hasznosságon innen és túl = Optimal investment: expected utility and beyond. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

S

Sonkoly, Gábor (2016) A kulturális örökség történeti értelmezései. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Szabó, Attila (2016) The Bright and Dark Sides of Exercise Behaviour: Untangling the Paradox. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE.

Szabó, Róbert (2016) Pulzáló változócsillagok és exobolygók kutatásai a precíziós űrfotometria korában. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA CSFK.

Szalai, István (2016) Kémiai mintázatok szisztematikus előállítása nyitott reakció-diffúzió rendszerekben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Szalavetz, Andrea (2016) Szakosodás és feljebb lépés a multinacionális vállalatok globális értékláncain belül. Magyarországi feldolgozóipari leányvállalatok tapasztalatai. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA KRTK.

Szarka, András (2016) Vízoldható antioxidánsok kéz a kézben: C-vitamin és Glutation. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Szekrényes, András (2016) Nonsingular delamination modeling in orthotropic composite plates by semi-layerwise analysis = Delamináció nem szinguláris modellezése ortotróp kompozit lemezekben szemi-rétegmodell alkalmazásával. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, BME.

Szentmiklóssy, Zoltán (2016) On the structure of compact topological spaces = Kompakt topologikus terek struktúrájáról. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Szigeti, Jenő (2016) Identities, determinants and centralizers in matrix algebras = Azonosságok, determinánsok és centralizátorok mátrixalgebrákban. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Miskolci Egyetem.

Szijártó, Attila (2016) Az ischaemiás kórállapotok befolyásolhatósága az idő függvényében. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SE.

Székely, Tamás (2016) Evolution of breeding systems: conflict and cooperation. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, DE.

Szőcs, Gábor (2016) Szexferomonok szerepe a lepkéknél, új kommunikációs csatornák feltárása és alkalmazásuk lehetőségei a környezetkímélő növényvédelemben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA ATK.

T

Tajti, János (2016) A migrén kórfolyamatának vizsgálata. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, András János (2016) Intracelluláris Ca2+ homeosztázis-változások hatásainak elemzése izolált szívpreparátumokon. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, SZTE ÁOK.

U

Urbán, Róbert (2016) A serdülőkori dohányzás kognitív prediktorainak vizsgálata longitudinális elrendezésben. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

V

Varga, Katalin (2016) The phenomenology of hypnotic interactions. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, ELTE Pszichológiai Intézet.

Vonyó, József (2016) Gömbös Gyula és a hatalom. Egy politikussá lett katonatiszt. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, PTE.

Végvári, Zsolt (2016) Nagy térbeli és időbeli skálákon ható perturbációs faktorokra adott ökológiai válaszok. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Hortobágyi Nemzeti Park.

Z

Zelena, Dóra Tímea (2016) A vazopresszin szabályozó szerepe stresszben és stresszhez kapcsolódó kóros folyamatok során. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA.

This list was generated on Tue Nov 29 16:28:59 2022 CET.